Att ta tillvara på grönsaker, frukt och bär är en del av att odla.

Förädling

Att förädla

En bearbetning till antingen en renare form eller en mer avancerad form.

Att förädla

En bearbetning till antingen en renare form eller en mer avancerad form.